نشست علمی تخصصی برای بررسی وضعیت کلی محیط زیست و منابع طبیعی در زیست بوم زاگرس با حضور مدیرکل دفتر مشارکتهای سازمان محیط زیست کشور به میزبانی استان لرستان برگزار شد.

دبیرتشکل مردم نهاد زیست محیطی "یاوران محیط زیست سیمره دره شهر" که دراین گردهمایی شرکت کرده بود در گفت وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طرح موضوعاتی مانند زوال درختان بلوط در استانهای زاگرس نشین، منابع ملی و قوانین، حفاظت از جنگلها، مدیریت پسماند در استانهای زاگرس نشین خشکسالی، ریزگردها، بیابان زایی، گردشگری و محیط زیست و آتش سوزی در این همایش یک روزه از طرف صاحب نظران دعوت شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد فیضی تصریح کرد: جمع بندی نهایی و خروجی این همایش علمی را محیط زیست استان لرستان برای پیگیری نهایی مصوبات این نشست علمی را از طریق سطوح مختلف مدیریتی کشور اعم ازطریق نمایندگان محترم فراکسیون استانهای زاگرس نشین مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت تدبیر و امید خواهد شد.
وی با بیان اینکه تشکل مردم نهاد "یاوران محیط سیمره دره شهر" مدت 11سال است که در زمینه حمایت از میحط زیست منطقه سیمره و رشته کوه کبیرکوه فعالیت جدی دارد.