دامپزشك مركز بازپروري پرديسان با اشاره به اينکه پایتخت پر از باغ وحشهای مخفی شده که سازمان محیط زیست از آنها بی خبر است، گفت: بسياري از شهروندان از نحوه نگهداري حيوانات خانگي و اينكه چه نوع حيواني را ميتوان در منزل نگهداري كرد آگاهي ندارند تا جايي كه ما شاهد هستيم كه علاوه بر پرندگان شكاري در برخي مناطق توله گرگ و توله خرس نيز به عنوان حيوان خانگي خريد و فروش ميشود!
دكتر معماريان دامپزشك مركز بازپروري پرديسان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران گفت: بيشترين تعداد مراجعه كنندگان به مراکز دامپزشکي مربوط به پرندگان شكاري است چرا كه متأسفانه مردم به خاطر علاقه اي كه به پرندگان دارند، آنها را به عنوان حيوان شكاري در منزل نگه داري ميكنند. در حالي كه اين گونه جانوري به هيچ عنوان حيوان خانگي نيست و در صورت نگهداري در منزل دارنده آ» آسيبهاي جدي خواهد ديد.

وي در ادامه افزود: نگهداري غلط از پرندگان شكاري سبب ايجاد نرمي استخوان در آنها ميشود، چرا که اين پرندگان در طبيعت طعمه خود را به صورت لاشه كامل اعم از گوشت و پر مصرف ميكنند در حاليكه شهرونداني كه پرندگان را در اسارت نگه ميدارند به خيال خود در حق حيوان محبت كرده و آنان را از گوشت يا دل و جگر تغذيه ميكنند.

معماريان، بيماري "بامبرفروت" را بيماري شايع ديگر در بين پرندگان عنوان كرد و اظهار داشت: زماني كه پرندگان در اسارت نگهداري ميشوند به خاطر اينكه در قفس كوچكي نگهداري ميشوند و بعضاً تغذيه بيشتري نصيبشان ميشود وزنشان افزايش پيدا مي كند اما به دليل اينكه در قفس روي يك تكه چوب باريك مينشينند پاهايشان به "بامبرفروت" دچار ميشود که برجستگي كه در كف پايشان ايجاد ميشود ناشي از آن است اين در حاليست كه آنان در طبيعت بيشتر پرواز ميكنند و زماني كه پرواز ميكنند ديگر اين فشار به پاهايشان وارد نميشود.

وي ادامه داد: اين بيماري درجات متفاوتي دارد بعضي اوقات منجر به عفونت شده و گاهي هم منجر به مرگ پرنده ميشود.

معماريان تصريح کرد: بارها شاهد بوده ايم كه زماني كه شهروندان اين پرندگان را نزد ما مي آورند دچار شكستگي استخوان، شكستگي بال و ريختن پرهايشان شده اند كه اين ها همه ناشي از جدا كردن اين حيوان از طبيعت است.

وي با اشاره به تفكر غلط شهروندان در نگهداري از پرندگان اظهار داشت: شهروندان به زعم خود گمان ميكنند اگر پرنده اي را از شكارچي خريداري كرده و در منزل نگهداري كنند به آن لطف كرده اند و از دست شكارچي آزادش كرده اند در حالي كه اين عمل، بزرگترين خيانت به پرندگان است چرا كه خريد مردم باعث ميشود اين شكارچي انگيزه پيدا كند و پرندگان بيشتري شكار كند و از طرفي به خاطر شرايط نگهداري، پرنده خريداري شده دچار مرگ تدريجي ميشود.

دامپزشك مركز بازپروري پرديسان در ادامه خطاب به شهروندان و علاقمندان به نگهداري از حيوانات خانگي گفت: پرندگان حيوانات خانگي نيستند و بايد از خريد آنها خودداري كرد، ضمنان شهروندان بايد در صورت مشاهده مراكز خريد و فروش پرندگان شكاري سازمان حفاظت از محيط زيست را در جريان قرار دهند تا از اين طريق كمتر به حيات وحش آسيب برسد.

معماريان با اشاره به اينکه پایتخت پر از باغ وحشهای مخفی شده که سازمان محیط زیست از آنها بیخبر است، خاطرنشان كرد: بسياري از شهروندان از نحوه نگهداري حيوانات خانگي و اينكه چه نوع حيواني را مي توان در منزل نگهداري كرد آگاهي ندارند تا جايي كه ما شاهد هستيم كه علاوه بر پرندگان شكاري در برخي مناطق توله گرگ و توله خرس نيز به عنوان حيوان خانگي خريد و فروش مي شود.

وي در پايان تصريح کرد: با وجود بيماريهايي كه تقريباً در همه حيوانات خانگي ديده ميشود بهترين كمك شهروندان به حيوانات اين است كه آنان را از طبيعت جدا نكنند.