درود بر همه دوستانی که با پت هاشون مهربونن و همیشه حمایتشون میکنن.
چندتا عکس از جوخه جوجه های ناز و خوشگل در دامان طبیعت سرسبز (شکار لحظه ها همیشه شکار یه آهو توسط پلنگ نیست)!