نام علمي: Chrysanthemum Morifolium

خصوصيات: داوودي گياهي است دايمي با ساقه 1 ساله كه در زمستان خشك شده و در بهار سبز مي شود . براي نگهداري در منازل ارقام پاكوتاه با بوته هاي متراكم استفاده مي شود. قسمت تحتاني ساقه گياه خشبي – برگها به رنگ سبز تيره – گل آذين كلاپرك – رنگ گل سفيد ، صورتي، قرمز، بنفش و زرد – فصل گلدهي در پاييز و در بعضي از انواع در تابستان است.
نور: مكان كاملآ آفتابي

دما: معتدل تا گرم – طي دوران گلدهي درجه حرارت 16-12 سانتيگراد

آبياري: به ميزان متوسط هر 2 هفته 1 بار ، خاك هميشه مرطوب بوده ولي باتلاقي نشود.
غبارپاشي: 1بار در هفته ، بايد دقت شود گلها خيس نشوند.

خاك: 1 قسمت خاك باغچه + 1 قسمت كود دامي + 1 قسمت خاك جنگلي ، خاك داوودي بايستي سبك و داراي زهكش خوب باشد . اضافه كردن ماسه به مخلوط خاك مناسب است . همچنين از مواد آلي شامل : تورب ، كود دامي پوسيده و يا خاكبرگ ميتوان استفاده كرد.

كوددهي: معمولآ نيازي نيست . اما كود دامي و يا محلول پاشي با كودهايي كه به خاك حالت اسيدي مي دهند ، نظير سولفات آمونيوم مناسب است.

ازدياد: قلمه علفي ( انتهاي شاخه ) در بهار به طول 8-5 سانتيمتر
تقسيم بوته در پاييز پس از پايان گلدهي ، بذر در گونه هاي 1 ساله

عوارض و درمان:
1) رنگ برگها سبز روشن شده و به تدريج برگهاي پاييني زرد و قهوه اي شده ، ميريزند كه نشانه كمبود ازت است.
2) گاهي گلها باز نشده و بعضي از آنها خشك مي شوند كه نشانه تشنه بودن گياه است و بايد هميشه خاك آن مرطوب نگه داشته شود. گاهي نيز در اثر ناكافي بون نور مي باشدكه بايد گياه را به محل پرنور منتقل كنيم.
3) چروكيده شدن برگها و ساقه ها در اثر هواي خيلي گرم است كه بايستي گياه را به محلي خنكتر با جريان هواي ملايم منتقل نموده و غبارپاشي با آب سبك و ولرم را انجام داد.

نكته:
1) داوودي به كود پاشي بيش از انداره حساسيت دارد و باعث مسموميت و مرگ بوته هاي گياه مي شود.
2) داوودي روز كوتاه است كه ميتوان از اين موضوع جهت جلو يا عقب انداختن زمان گلدهي گياه استفاده كرد . به اين ترتيب كه براي جلو انداختن گلدهي گياه را علاوه بر شب در مدتي از روز در تاريكي قرار داده ، براي به تاخير انداختن گلدهي در شب مدتي به گياه نور ميدهند.
3) بهتر است گلها و برگهاي خشك شده را حذف نموده تا باعث تقويت غنچه ها شود . براي داشتن گلهاي درشت ميتوان روي بوته 4-3 شاخه انتخاب و بقيه را قطع نموده و روي هريك ، يك غنچه باقي گذاشته و بقيه را قطع كرد.

منبع:باشگاه مهندسین ایران