رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه با اشاره به دستگیری یکی از شکارچیان غیر مجاز و سابقه دار در منطقه حفاظت شده خائیز خواستار برخورد جدی تر مراجع قضایی با شکارچیان سابقه دار شد.سید قدرت علی پور در گفت و گو با فارس در کهگیلویه با اشاره به تلاش محیط بانان منطقه حفاظت شده خائیز اظهار داشت: به رغم همه مشکلاتی که در حفاظت از منطقه به لحاظ کمبود نیروی انسانی وجود دارد محیط بانان منطقه حفاظت شده خائیز با جان و دل از این منطقه و وحوش آن حفاظت میکنند.

وی همچنین از دستگیری یکی از شکارچیان غیر مجاز و سابقه دار در منطقه حفاظت شده خائیز خبر داد و افزود: این فرد که با سلاح مجهز به صدا خفه کن اقدام به شکار کل و بزهای کوه خائیز می کرد و چندین بار از چنگ محیط بانان گریخته بود بالاخره در روز گذشته به دام محیط بانان کوه خائیز افتاد و تحویل مراجع قضایی شد.

بیشتر ناامنی ها در مناطق حفاظت شده از سوی شکارچیان سابقه دار است

رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه با بیان اینکه بیشتر کسانی که مناطق حفاظت شده را ناامن میکنند کسانی هستند که سابقه شکار غیر مجاز و حتی زندان هم دارند، اظهار داشت: امیدواریم که مراجع قضایی با شدت بیشتری با شکارچیان سابقه دار برخورد کنند.

وی ادامه داد: هرچه برخوردهای قضایی و محکومیتها شدیدتر و بدون اغماض باشند بازدارنگی بیشتری دارد و تاثیر مستقیمی بر نگاه جامعه و شکارچیان غیرمجاز به بحث محیط زیست و حیات وحش دارد.

هیچ جنبده ای در طبیعت حاشیه امن ندارد

وی با اشاره به وجود فرهنگ غلط شکار که در جامعه سنتی کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، خاطرنشان کرد: همین فرهنگ غلط باعث شده که خیلی از مردم هر جنبنده ای را که در طبیعت وجود دارد و مشاهده میکنند هدفی مناسب برای شکار بدانند و تا این فرهنگ در میان مردم وجود دارد کار محیط بانی در استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد سختتر خواهد بود.

لزوم عزم همگانی برای برچیده شدن فرهنگ غلط شکار

رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه با بیان اینکه وجود همین فرهنگ غلط شکار و عشق به تفنگ باعث شده کوه های استان که دیر زمانی مامن انواع وحوش بوده، امروزه از وجود بسیاری از وحوش خالی شوند و با دست اندازی و شکار بیش از حد برخی گونه ها، عملاً تعادل محیط زیست در کوه ها و طبیعت استان به هم خورده است.

وی وجود مناطق حفاظت شده دنا، خائیز و خامی را از ظرفیت های ویژه استان برای حمایت از حیات وحش استان برشمرد و افزود: امیدواریم که با فرهنگ سازی در زمینه حمایت از محیط زیست توسط رسانه های جمعی و مطبوعات و همچنین دوست داران محیط زیست که تعداد آنها در بین مردم استان کم نیست شاهد ارتقاع کمی و کیفی و نیز برگشتن تعادل به محیط زیست استان باشیم.