دیده بان حقوق حیوانات: مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست از تمدید فاز جدید پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت: کلیه مکاتبات برای ارسال اسناد این پروژه به وزارت امورخارجه انجام شده و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی حداقل تا سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا می کند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): هومن جوکار با بیان اینکه سند متمم فاز دوم این پروژه بزودی به امضای نماینده مقیم UNDP و رییس سازمان حفاظت محیط زیست می رسد، اظهار داشت: کلیه فعالیت های متمم فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی قرار است،در بستر زیستگاه انجام شود و چند زیستگاه بعنوان پایلوت در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی انتخاب شده است.

وی ادامه داد: قصد داریم در هر زیستگاه پایلوت مدل مشارکتی مردم در حفاظت را به وجود آوریم .مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کارکرد های هر کدام از این زیستگاه ها متفاوت خواهد بود، گفت: در یک زیستگاه مدل اکوتوریسم،* در زیستگاه دیگر مدل مشارکت مدیریت مرتع با مشارکت دامداران ، و در مدل سوم قرار است مدیریت شکار پایدار را با مردم محلی انجام دهیم.
جوکار با اشاره به رویکرد جدید به موضوع حفاظت مناطق حفاظت شده ، افزود: مردم پیرامون این مناطق باید از تولیدات مناطق حفاظت شده بهره مند شوند.وی تاکید کرد: در این صورت مردم حامی حفاظت از این مناطق می شوند.مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد : در صورتی که هر یک از کارکردها با موفقیت انجام شود، این مدل های مشارکتی در زیستگاه های دیگر یوزپلنگ آسیایی و سایر زیستگاه های حیات وحش اجرا می شود.

جوکار با اعلام اینکه پایداری حفاظت برای سازمان حفاظت محیط زیست مهم است، اظهار داشت: با اجرای این مدل های مشارکتی از محصول حفاظت برای مردم استفاده می کنیم.
وی ادامه داد :محصول حفاظت در یک منطقه می تواند زیبایی منطقه و حیات وحش باشد که بعنوان توریسم استفاده شود و در جای دیگر تولیدات گیاهی با مدیریت پایدار ، در منطقه دیگر تروفه (نمونه قابل شکار حیات وحش) می تواند محصول حفاظت برای مردم باشد.

مدیر طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در اجرای مدل مشارکتی در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی از تجربیات مشاوران بین المللی و داخلی استفاده می شود.