اسم علمی: Cycas spp

سیکاس گیاهی گرمسیر بوده و مخصوص مناطق گرم و مرطوب حد واسطی بین گیاهان گلدار و بی گل است 3 گونه از سیکاس به صورت تجاری کشت میشود که از نظر مقاومت به سرما و بیماریها متفاوت اند
این گیاه 2 پایه بوده و تلقیح آن به کمک باد صورت میگیرد برخی گونه های سیکاس مانند سیکاس سیرسینالیس C.Circinalis و سیکاس رولوتا C.revoluta به بلندی 10 تا 15 متر و یا تنه
خیلی کوتاه مانند سیکاس رومفی C.rumphii و سیکاس توآرسی C.thouarsii دارندنیازها

نور: نور زیاد ولی غیر مستقیم را دوست دارد

دما: ایده آل بین 20-24 درجه سانتی گراد و در شب 12-17 درجه سانتی گراد را میپسندد

رطوبت: رطوبت متوسط 60 % که در تابستان هر هفته 2بار و در زمستان هر 10 روز یکبار رطوبت دهی شود

آبیاری: نیاز آبی متوسطی دارد که در تابستان هفته ای 2 بار و در زمستان هر 10 روز یکبار آبیاری شود

تغذیه : این گیاه به شدت به کودهای شیمیایی حساس بوده و اگر بیش از اندازه به گیاه کود بدهیم مسمومیت در برگها ظاهر میشود به گیاه تازه کاشته شده یکبار کود بدهید و پس از آن که گیاه پا گرفت کود دهی قطع شود

خاک مناسب: فرمول 1/3 خاک برگ + 1/3 ماسه شسته شده + 1/3 خاک باغچه و مقداری پودر سنگ مناسب است

تکثیر: از طریق بذر یا پا جوش که پاوشها را در زمان خواب گیاه از پایه مادری جدا کرده و ریشه دار کرده رشد و نمو سیکاس در محیطی مرطوب و روشن و مملو از مواد آلی مانند تورب و خاک برگ با مقداری ماسه به خوبی انجام پذیر است

منبع: گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی