سلام.
من 5 عدد بچه فلاور دارم دو بندی و به قیمت دونه ای 2500 تومان میفروشم!
هم هورن هست و هم باکس.
علته فروشش هم میخوام دوباره تکثیر کنم!
نژادشون همه خوبه.
یک عدد هم قلعه دارم تزیینی 3 ماهه خریدم به قیمت 22 تومان ولی به قیمت 15 تومان میفروشم.
یک ماه کرکرده همش.
علته فروشش هم تغییر دکور هست.
تحویل هم فقط تهران!
این هم عکس ها: