کانور چشم سفید که از پرندگان بومی مناطق شمالی جنوب آمریکا است به نام
white-eyed parakeet (Aratinga lecophthalma نیز شناخته شده است.
معمولا در جنگل ها و بیشه زارها دیده می شوند و در هنگام استراحت می توانیم آنها را بر روی درختان بلند پیدا کنیم.
علاقه زیادی به زندگی گروهی دارند به طوریکه در خارج از فصل جفت گیری گروههای 200 نفره از آنها نیز مشاهده شده است.
جز پرندگان مهاجر به حساب می آیند.
طول بدنشان به 32 سانتیمتر و طول بالهایشان نیز به 18 سانتیمتر می رسد.
پرنده ایی است کاملا سبز رنگ به همراه رگه هایی از رنگ قرمز بر روی شانه هایش.
غذای اصلی شان میوه سبزی بذر گیاهان حشرات و لارو حشرات است.
کانور چشم سفید در میان خانواده کانورها بیشترین قدرت سخن گویی را دارد و به عنوان یک پرنده خانگی زیبا و شیرین نیز به حساب می آید.