نام فارسی : گربه پالاس
خانواده : گربه سانان
گربه پالاس یکی از کمیاب ترین گربه سانان ایران است که پراکنش اش به چند زیستگاه در البرز و زاگرس محدود شده است . گربه پالاس باان گوش های مثلثی شکل و همینطور پیشانی پهن که تعدادی خال رویش است و دمی کلفت وبلند به راحتی قابل تشخیص است .
رژیم غذایی : بیشتر رژیم غذایی گربه پالاس را جوندگان کوچک مانند موش های صحرایی و... و پرندگان وخزندگان کوچک تشکیل می دهد .
وضعیت حفاظتی گربه پالاس در ایران : متاسفانه اطلاعات جامعه ای درباره زیستگاه ها عادات ورفتار گربه پالاس در ایران صورت نگرفته و این گربه سان در ایران بسیار ناشناخته و کمیاب است و گمان می رود عواملی همچون: تخریب زیستگاه ها که باعث تکه تکه شدن زیستگاه های گربه پالاس می شود . کشته شدن توسط سگ های گله و... باعث شده جمعیت
گربه پالاس در ایران بسیار ناشناخته وکمیاب باشد .


تصاویری از گربه پالاس
نویسنده مطلب : پارسا حق نظری