سلام به همگی . بعد از کلی تلفات بچه دیسکس ها دیگه فرصت نگه داری از دیسکسو نداشتم واسه همین مجبور به نگه داری ماهی دیگه ای شدم.

الان حدود 40 تا بچه آنجل که تکثیر خودمه تو آک نگه داری میکنم که الان تقریبا 2 ماهشونه . بابت کیفیت بد عکس ها هم معذرت میخوام .حتما بعد از شفاف شدن آب عکس میزارم. خوشحال میشم اگه مشکلی تو آکوا میبینید حتما بگید.

مشخصات:
40 آنجل
2 ردلاین
3 سیامی
5 بارب گیلاسی
کوریدوراس(bronse)_کت فیش (blue spot) _
Black line yellow snail