این پرنده همان پرژیا پاراکیت است که به کانور رنگارنگ هم مشهور است در واقع از نامهای رایج این پرنده می توان به Painted Conure اشاره کرد