نام:دمسل کرومیس نیتیدا
نام لاتین : barrier reef chromis
سطح نگهداری:متوسط
حداقل حجم آب :30 گالن
خلق و خو: مهاجم
آک ریف
رنگها: سیاه ، سفید ، زرد
دما:72 - 78 درجه فارنهایت
kh:8-12
ph:4-8
شوری:1.020-1.025