نام:فرشته ماهی اسفور
نام لاتین : Asfur Angelfish
سطح نگهداری:آسان
حداقل حجم آب :220 گالن
خلق و خو:نیمه مهاجم
آک ریف با مراقبت
رنگها: زرد ، آبی
دما:72 - 78 درجه فارنهایت
kh:8-12
ph:4-8
شوری:1.020-1.025