نام:دلقک ماهی پلیمنوس
نام لاتین : saddle back clown
سطح نگهداری:آسان
حداقل حجم آب :30 گالن
خلق و خو:نیمه مهاجم
نور:متوسط
آک ریف
رنگها: زرد ، سیاه
دما:72 - 78 درجه فارنهایت
kh:8-12
ph:4-8
شوری:1.020-1.025