راهنمای رفتاری در خصوص استفاده ازتلفن در حضور طوطی ها
با این راهنمایی ها از مشکلات بین طوطی و تلفن جلوگیری کنید .

پرنده شما ممکن است نسبت به توجهی که به تلفن می کنید حسود باشد و یا از آن بترسد.
راهنمایی های رفتاری مناسب

مانند همیشه ممانعت ، کلید جلوگیری کردن از ایجاد مشکل بین طوطی و تلفن است . زمانیکه تلفن زنگ می زند و شما طوطی اتان را در دست دارید با ملایمت ، مهربانی و تعریف و تمجید او را به قفس بازگردانید. همانطور که قبلاً بیان شد به هیچ عنوان زمانیکه طوطی روی دست، بازو یا شانه اتان قرار دارد اقدام به پاسخگویی تلفن نکنید.

زمانیکه شروع به پاسخگویی تلفن میکنید یا رو در روی طوطی قرار بگیرید و یا سریعاً اتاق را ترک کنید . پاسخگوی تلفن را روی چند بوق بیشتر قرار دهید تا وقت کافی برای بازگرداندن طوطی به قفس داشته باشید. اگر طوطی شروع به داد و فریاد کرد هیچ توجهی به او نکنید.


با صبر و دور اندیشی ما دوستداران طوطی ها می توانیم دنیای آرامی داشته باشیم که در آن طوطی ها و تلفن ها با هم زندگی می کنند . باید اضافه کنم داستان مورد علاقه من در مورد طوطی و تلفن توسط بانی کنک، موسس و مدیر
PEAC از سان دیگو گفته شده:
سالها قبل ما طوطی آمازونی را قبول کردیم که با زوجی زندگی می کرد که خارج از خانه کار می کردند . وقتی که پرنده باری اولین بار از قرنطینه خارج شد و داخل خانه ام بود ، تلفن زنگ زد او بلافاصله سرش را به اطراف تکان داد و گفت من اینجانیستم.


چرا طوطی ها به تلفن عکس العمل نشان می دهند:

دلیل اول- افراد معمولاً کاری را که انجام می دهند جهت پاسخگویی به تلفن متوقف می کنند مثلا پرنده را برای پاسخ به تلفن روی زمین می گذارند.

دلیل دوم- افراد معمولاً وقتی در حال صحبت با تلفن هستند به طوطی بی محلی می کنند.


دلیل سوم- دکمه های تلفن برای حس کنجکاوی طوطی بسیار جالب است.

دلیل چهارم- صدای زنگ تلفن می تواند باعث رم دادن یا وحشت کردن طوطی شود.


نکته ها :


  1. طوطی اتان را قبل از پاسخگویی به تلفن در محل بازی یا قفس قرار دهید تا مانع گازگرفتگی احتمالی توسط طوطی شوید ، که یا از تلفن ترسیده یا به آن حسادت میکند.
  2. اجازه ندهید طوطی اتان در حالی که با تلفن صحبت می کنید روی شانه اتان باشد حتی یک طوطی مطیع و مهربان نیز ممکن است زمانیکه صاحبش تلفن را به سوی گوشش می برد بطور ناگهانی به صورت یا گوش او حمله کند.
  3. به جیغ و فریادهای طوطی در هنگام بصدا درآمدن زنگ تلفن توجهی نکنید.اصرار به اینکه سعی کنید او را ساکت کنید در واقع بعنوان جایزه ای برای سر و صدایش تلقی می شود( بواسطۀ توجه شما).
  4. اگر سر و صدای طوطی مخل گفتگوی تلفنی شماست اتاق را ترک کنید.
  5. در هنگام صحبت با تلفن روبروی طوطی اتان قرار بگیرید تا این حس برایش ایجاد شود که در حال گفتگو با او هستید.
  6. همچنین با دور نگه داشتن تلفنتان از نوک طوطی آنرا ایمن نگاه دارید.منبع : www.birdchannel.com

مترجم : ZKARIMI