اسم علمی:Cyclamen spp
گیاه سیکلامن گیاهی است که به دلیل زیبایی در هنگام گلدهی و علاقه مردم دارای 15 گونه است از نظر تولید و فروش بسیار اهمیت دارد گلهایی به رنگ سفید، قرمز صورتی نارنجی است در منزل مراقبت کامل نیاز دارد و گیاهی حساس نسبت به انواع آفات شته، تریپس، کنه ها، و بیماری های پوسیدگی ها ی طوقه، نماتد و ...است بعد از پایان دوره گلدهی نگهداری از این گیاه به دلیل تولید گلهای نامرغوب در فصل بعد مقرون به صرفه نیستنیازها

نور: نور زیاد ولی غیر مستقیم میزان نور در رشد اولیه نشاء ها مهم است

دما: حرارت مناسب برای این گیاه در مراحل مختلف رشد بدین گونه است که در مرحله نشاء 20-22 درجه سانتی گراد است تا رشد گیاه کامل شود در مرحله غنچه دهی 15-18 درجه سانتی گراد کاهش یافته و بعد از دوران گل نیاز به مکانی با دمای 8-10 سانتی گراد دارد

آبیاری: در تابستان نیاز به آبیاری منظم 3 بار در هفته البته خاک باید دارای زه کشی مناسب باشد و باید مراقب پوسسیدن ریزوم ها باشید

رطوبت:70-75%در تابستان که با پر نمود زیر گلدانی این رطوبت تامین میشود

تغذیه:در هنگام رشد رویشی هر 15 روز یکبار تغذیه شود

خاک مناسب: 1/3 تورب با خاکبرگ +1/3 ماسه شسته شده +1/3 خاک باغچه

تکثیر: از طریق کاشت بذر در اوایل شهریور ماه که دوره ی رشد تا گلدهی حدود 16 ماه طول میکشد روش دیگر از طریق ریزوم است

منبع: اینترنت. گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی