با سلام یک عدد خوکچه هندی که در تاپیک مخصوص خودش زدم رو با یک عروس هلندی جوجه زیر 50 روز معاوضه میکنم ! خوکچه هم سالم هم واکسن زده شدس 3 ماهه هم هست