من این غذای پقویتی رو چند ماه پیش خریداری کردم اما دکس لب نزد و خوشش نیومد دوستان اگه کسی قصد خرید دارد با شماره ی زیر تماس بگیرید فقط بسته بندی باز شده اما یه دونش هم خورده نشده
77946979 بیانی