باکسر را از کندن بازدارید ...
باکسر هم مثل تمام سگ هاست , علاقه به کندن زمین دارد. مشخصا این مورد برای باغچه شما بنظر خوب نمی آید . حتما خوشحال خواهید شد اگر بدانید که میتوان در چند مرحله این عادت را کنترل کرد بنابراین متن زیر را مطالعه کنید :

نقاطی را مشخص کنید ...
این طبیعت این نژاد است که زمین را بکند و نمیتوان این عادت را بطور کامل از بین برد , این میتواند آزار دهنده باشد مخصوصا برای باغچه ی زیبای شما بنابراین شما میتوانید نقاط مشخصی را در حیاط پشتی تعبیه کنید بطور مثال گودالی از شن یا ماسه به این ترتیب باکسر شما از کندن نقاط دیگر اجتناب میکند همچنین میتوانید با قرار دادن اسباب بازی و استخوان های مخصوص او را تشویق به بازی در ناحیه مذکور کنید. بعد از مدتی این برای او به عادت تبدیل شده و نقاط دیگر امن خواهند بود! به خاطر داشته باشید کاملا او را آگاه کنید که فقط کندن آن ناحیه مانعی ندارد.

تنبیه ...
هیچوقت او را برای اینکه نقطه ی نادرستی را برای کندن انتخاب کرده تنبیه نکنید این فقط باعث گیج شدن و ترس او میشود فقط سعی کنید در زمان طولانی تری این عادت را از بین ببرید. اگر دیدید او نقطه ی اشتباهی را انتخاب کرده فقط به آرامی و خونسردی او را از این کار باز دارید و با زنجیر به نقطه ی درست هدایت کنید. وقتی نقطه ی درست را میکند او را تشویق کنید این امر باعث میشود تا او متوجه شود کندن نقاط درست و نادرست واکنش خوب و یا بدی دارد.

زیاد او را بیرون ببرید ...
روش خوب این است که او را همراه خود به ساحل و یا پارک ببرید در اینصورت او به راحتی به کندن شن و ماسه های ساحل مشغول میشود بدون اینکه دردسری برایش ایجاد شود. این روش هم برای شما و هم برای باکسرتان خوب و لذت بخش خواهد بود!!

ورزش به باکسر شما کمک میکند ...
یک روش خوب دیگر داشتن فعالیت برای اوست , به این ترتیب او خسته میشود و انرژی برای کندن نقاط نخواهد داشت. روش های زیادی برای خسته کردن باکسر وجود دارد بطور مثال پیاده روی , بازی و ...

او را در تحرک نگه دارید ...
اگر او اقدام به کندن میکند این میتواند نشانه ای از بی حوصلگی و سر رفتن حوصله او باشد پس همیشه او را مشغول و در تحرک نگه دارید . اگر شما وقت بیشتری با او بگذرانید مطمئنا از انجام این کار دست می کشد بطور مثال او را به ساحل یا پارک ببرید و در باشگاه های سگ عضو شوید و با او بازی کنید و وقت بیشتری برای او اختصاص دهید .

باز هم تاکید میکنم این طبیعت باکسر است و نمی توان بطور کامل این عادت را از بین برد اما شما میتوانید با انجام این مراحل او را کنترل کنید پس مراحل بالا را انجام دهید و او را کنترل کنید در اینصورت حتما باغچه تان شما را دوست خواهد داشت!!

منبع : IR Boxer باکسر ایران