اسم علمی: Anthurium spp
گياه آنتوريوم حداقل 26 گونه زينتي دارد و دارای ریشه گوشتی و بخش براکته رنگي و قلبی آن اصطلاحاً بنام گل شناخته شده است و دوام بسيار طولاني بصورت شاخه بريده دارد. براي نگهداري آنتوريوم از گلخانه*هايي با تهويه مناسب استفاده مي*شود كه رکود هوا يا کمبود اکسيژن نداشته باشد.
دو رقم از این گل که تاکنون شناخته شده است :

آنتوریوم شزریانوم A.Schezerianum: که یکی از زیباترین گلها با برگهای پهن جالب


آنتوریوم آندرآنوم A.Andreanum: با شاخه های عمودی و رنگهای عالی و برگهای بسیار پهن و شاخه های گل زیبا .
نیازها
نور:نور متوسط نیاز دارد و نیاید در تابش مستقیم خورشید قرار گیرد

دما:دمای روزانه بین 25 درجه سانتی گراد و 18 درجه سانتی گراد نیاز دارد

رطوبت: رطوبت بالای 60 درجه سانتی گراد را میپسندد که در منزل این رطوبت از زیر گلدانی مملو از آب به شرط عدم تماس زیر گلدانی با آب و غبار پاشی هفتگی 5-6 بار در تابستان و 2بار در زمستان

آبیاری: در تابستان هقته ای 2-3 بار و در زمستان هفته ای 1 بار آبیاری

تغذیه:
هر 2-3 هفته یکبار باید از کودهای قابل حل در آب استفاده شود

خاک مناسب: PH =6 و فرمول خاک پیت موس (خاک برگ) +پرلیت یا ماسه شسته شده + یک لایه زغال به عنوان زه کش را در مخلوطی از 50% تورب و 50% ماسه و یا 50% برگ پوسیده و 50% ماسه میتوان استفاده کرد

تکثیر: بذر و قلمه ساقه و تقسسیم گیاه

منبع: اینترنت. گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی