گورامی شکلاتی(Chocolate Gourami)


نام علمی: Sphaerichthys osphromenoides
نام رایج: گورامی شکلاتی
گروه: Labyrinth Fish
زیستگاه: آسیا، مالزی، سوماترا، بورنئو
محل زندگی:قسمتهای از رودخانه که دارای ابهای تیره تر و ارام می باشند زنگیمی کنند این ماهی قسمتهایی که دارای پوشش گیاهی فراوان باشد را بیشتر می پسندد.
رفتار اجتماعی:صلح امیز,ماهی ترسویی بوده بهتر است به صورت جفت در تانک نگهدای شود .در صورتی که در تانک از گونه های کوچکتر از این ماهی هم نگهداری شود زندگی مسالمت آمیزی با ماهیان دیگر خواهد داشت
رژیم غذایی:دانه های ریز,میگوی اب شور,لارو پشه و پشه های میوه جات
تکثیر:تکثیر بسیار دشوار بوده و در تانک تقریبا غیر ممکن است
حجم تانک:حداقل 100لیتر
تعداد نگهداری در تانک:بهتر است حداقل از 5 الی 7 ماهی در تانکی با ظرفیت 100 لیتر نگهداری شود
دکوراسیون تانک:تانک باید بوسیله گیاهان کاملا پوشیده شود.همچنین بوسیله چوب,سنگ و ریشه برای ماهی محلهایی برای مخفی شدن فراهم شود.بستر تانک باید تاریک باشد و نور که به تانک تابیده می شون کم باشد. از فیلترهای که جریان ارامی در اب تولید می کننداستفاده شود.باید محلهایی برای شنای ازاد این گونه ازماهی تعبیه شود.بهتر است در تانک گورامی شکلاتی از زغال سنگ نارس(تورب) استفاده شود.
دمای مناسب:26تا 28 درجه سانتیگراد
Ph:4.5 الی 5.5پ
سختی:.56 الی 1.2 NK
طول عمر:2 تا 3 سال
توضیحات:این ماهی با بدنی نازک وتخت وبیضی شکل با سری کوتاه ودهانی کوچک است.باله های پشتی و مقعدی از ناحیه میانی بدن تا نزدیکی باله دمی ادامه دارد رنگ بندی بدن این ماهی به رنگ شکلاتی مایل به قهوه ای می باشد خطهای نا منظم سفید مایل به زرد به صورت عمودی در امتداد بدن این ماهی کاملا به چشم می خورد.باله های قهوه ای با لبه های به رنگ زرد این ماهی را زیباتر میکند.
جنس نر دارای یک خط زرد یا سفید در امتداد لبه باله مقعد است.

اغلب به دلیل اینکه تخمهای این ماهی بسیار زود به لارو تبدیل می شوند عده ای به این باور هستند که این ماهی زنده زا می باشد.در بعضی از موارد اضافه کردن مقداری اب دریا(شور)به تانک این ماهی ممکن است این ماهی سریعتر اقدام به تخم ریزی کند.ماهی نر بعد از رسیدن به بلوغ باید در تانک جداگانی نگهداری شود تا شرایط را برای تخم ریزی در ان تانک مها کند بهد از 14 الی 20 روز از نگهداری ماهی نر در تانک مستقل ماهی ماده در کنار نر قرار می گیرد . البته اکثر لاروها بعد از تولد به دلیل شرایط اب و ناسازگاری با اب تانک و گرسنگی از بین می روند. بهتر است لاروها با غذای زنده مانند ارتیمیا تذیه شوند.
منبع:Tropical fish - Sphaerichthys osphromenoides - Chocolate Gourami