تترا جواهر_Serpae tetra

نام علمی
: equesHyphessobrycon

مترادف: Hyphessobryconcallistus
نام ها عمومی:Serpae تترا، تترا جواهر، تترا Callistus
گروه:Characins
زیستگاه: آمریکایجنوبی؛ از حوضهآمازون جنوب بهحوضه رودخانه پاراگوئه
سایز نهایی: 4-4،5 سانتیمتر
محیط طبیعی زندگی :مناطقی با حرکت ارام اب وپوشش گیاهی فراوان
رفتار اجتماعی:معملاماهی بسیار ارامی می باشد بهتر است در گروههای شش تایی نگداری شوند ممکن است کهماهی که در گروه ضعیف شود توسط سایرین مورد حمله قرار گیرد البته این حمله معمولاباعث کشته شدن ماهی ضعیف نخواد شد و بیشتر به خاطر گرسنه ماندن ماهی ها این اتفاقروی خواهد داد.
نگهداری:کاملا اسان
حجم مناسب تانک:حداقل 70 لیتر
جمعیت در تانک:برای 5 الی 6 ماهی حداقل 80 لیتر اب لازم است.
دکوراسیون:داخل مخزن باید طوری طراحی شود که داخل ن تیره باشد همچنیناستفاده از گیاهان شناور در اب باید در تانک مورد استفاده قرار گیرد.تا محیطیمناسب برای مخفی شدن ماهی را فراهم اورد البته مناطقی باز برای شنای ماهی نیز بایدتعبیه گردد.
دمای مناسب: 24-28 درجهسانتیگراد
PH: 5،5-7،5
سختی: 3-12° NK
طول عمر: 5 سال
توضیحات تکمیلی:این ماهی ازگونه های ماهی تترا خونی با پایه بدنی به رنگ قرمز تا مایل به قهوه ای میباشد.دقیقا پشت ابشش این ماهی یک نقطه بزرگ سیاه رنگ واقع شده است که دربرخی اینماهی ها میتواند با توجه به تغذیه و شرایط اب ابن نقطه کوچکتر و یا بزرگتر وبراقتر باشد.باله پشتی این ماهی به رنگ سیاه و با لبهای به رنگ سفید می باشد در صورتیکه باله دمی به رنگ قرمز می باشد.باله هایی که متصل به مقعد ماهی می باشند در قسمتاتصال به بدن ماهی دارای رنگ قرمز براق بوده که با حاشیه های سیاه وسفید زیباییاین ماهی را دو چندان می کند.
مخزن این ماهی باید کاملا بوسیله گیاهان طبیعی و یا مصنوعی پوشاندهشود علاوه بر این باید از فیتراسیون مناسب و اب با درجه خلوص مناسب برای این ماهیفراهم گردد.این ماهی در انتخاب غذا سخت گیر نبوده معمولا اکثر غذاهایی که از طرفشما برای این ماهی ریخته می شود را خواهد خورد شما می توانید برای تغذیه این ماهیاز غذاهای منجمد ,غذاهی زنده و غذاهای خشک استفاده کنید.در غذا دادن به این ماهیباید توجه داشته باشید که غذا دهی باید کاملا منظم بوده در هر وعده غذایی غذا بهاندازه مناسب به ماهی داده شود.این ماهی به طور کلی ماهی صلح امیزی می باشد اما درصورتی که تغذیه این ماهی مناسب نباشد و این ماهی گرسنه بماند این ماهی ها شروع به کندن باله های همدیگرخواهند کرد.
تکثیر تترا جواهر نسبت به بعضی از گونه های ماهی تترا راحتر می باشدشما برای این کار نیاز به تانکی کوچک با حجم حداکثر 3 تا 5 گالن(هر گالن 3.78لیتر)دارید که تانک باید توسط یک لایه تاریک شده و داخل تانک بوسیله گیهان شناور وهمچنین استفاده از خزه های جاوا و برخی از وسایل شناور کاملا پوشانده شود.کیفیت ابباید کاملا نرم واسیده باشد همچنین phاب بین 6الی 7 و DHاب هم بین 4 الی 8 باشد دما در هنگام تخم ریزی این ماهی باید کمترینمیزان تغییر را داشته باشد.ماهی نر و ماده در هنگام تخم ریزی تخمها در قسمتهایی کهتوسط گیاهان خوب پوشیده شده باشد قرار میدهند و معمولا تخمها بعد از 24 الی 28ساعت تبدیل به لارو خواهند شد که لاروها را می توان تو سطارتیمیا هچ شده و همچنین زرده تخم مرغ تغذیه نمود.منبع:http://diszhal.info/english/characin..._callistus.php