اسم علمی: Gerbera jamesonii
گیاهی دائمی گرمسیری و حساس به سرما با ریشه های عمیق و گل های مجزا که بر روی ساقه پرزدار تشکیل میشوند از میان برگهای طوقه ای نیزه ای شکل و با بریدگی های عمیق این گیاه ساقه گل دهنده خارج میشود برگها به طول 15-45 سانتی متر و سطح فوقانی آنها سبز تیره و سطح زیرین کمرنگ و پوشیده از کرکهای متراکم است گلها متشکل از گلبرگهای شعاعی زیبا به رنگهای زرد صورتی پرتقالی قرمز بنفش سفید و کرم است قطر گلها 5-12 سانتی متر و طول ساقه حدود 25-60 سانتی متر استنیازها

نور: ظاهرا نسبت به طول روز بی تفاوت است ولی در شرایط با شدت نور بالا بهتر گل میدهد و روز کوتاه را ترجیح میدهد به عبارتی روز کوتاه اختیاری است

دما: حد اقل دما برای این گل 5 درجه سانتی گراد است لذا در مناطق سردسیر گلخانه ای کشت میشود و نیاز به دمای شبانه 16 درجه سانتی گراد مناسب به نظر میرسد

رطوبت:نیاز به بستری مرطوب دارد البته با ز کشی مناسب

آبیاری:بهتر است فواصل آبیاری با خشک شدن خاک سطحی گلدان باشد از آبیاری زیاد بپرهیزید

تغذیه:هر دو هفته يک بار از کود مايع مخصوص گياهان خانگي گل پرور استفاده کنيد

خاک مناسب: PH:6/5-7 میپسندد خاک باید سبک و غنی از مواد آلی و زهکشی مطلوبی داشته باشد ژربرا از پوسیدگی طوقه و ریشه در خاکهایی مرطوب با زه کشی نا مناسب رنج میبرد

تکثیر: این گیاه توسط تقسیم بوته و ریزوم و قلمه ساقه و بذر تکثیر میشود

منبع: گلها آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و فروزان رستمی