نام علمي Alstroemeria spp
گل آلسترومریا یکی از گلهایی است که جدیدا به دنیای پرورش گل معرفی شده است و به یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده تبدیل شده است.برخی از ارقام این گل دارای امتیاز انحصاری است و پرورش دهندگان این گل باید قرارداد رسمی داشته باشند.تکثیر این گیاه بدون مجوز رسمی غیر قانونی است. آلسترومریا از ابتدا به خاطر گلهای شاخه ای زیبایش کاشته می شد. گل های آلرسترومریا دارای مجموعه ی وسیعی از رنگهای ارغوانی، بنفش کمرنگ، قرمز، صورتی، سفید، نارنجی، زرد و دورنگی است.از خصوصیات خوب آلسترومریا این است که سرما را ترجیح می دهد. برتریهای دیگر آن این است که بعد از شروع گلدهی تداوم و دوره ی گلدهی آن مناسب و دارای عملکرد گلدهی بالاست.
اخیراً، آلسترومریا به عنوان گیاهان گلدانی و گلهای باغی معروف شده است. در باغ و در مناطق گرمتر به عنوان گیاهان بادوام و علفی رشد می کند. در مناطق سردتر، به صورت یکساله یا چند ساله حساس هستند. به طور معمول گیاهان در اواخر بهار شروع به گلدهی می کنند و تا پایان تابستان یا آغاز پاییز گلدهی آنها ادامه دارد . ارتفاع آنها به کولتیوار و شرایط نوری وابسته است.و در دامنه ای از 30 تا 100 سانتی متر قرار دارداز نظر گلدهی آلسترومریا به دو دسته تقسیم میشود
انواع ارکیده ای: از اول بهار به مدت 3-5 ماه حد اکثر گلدهی را دارند برای گلدادن نیاز مند یک دوره ی سرمای 10-15 درجه سانتی گراد بوده و بعد از گلدهی تا بهار به رشد خود ادامه میدهند و نیز دارای گلدهی زیاد در یک دوره کوتاه
، تریپلوئید بودن، عدم حساسیت یا حساسیت کم به فتو پریود است

انواع پروانه ای : 9-12 ماه در طول سال گلدهی دارند برای القای گلدهی سرمای13-16 درجه سانتی گراد و بعد از آن نیاز به طول روزبلند دارند انواع دیپلویید و تتراپلویید مناسب گلدان و تولید گل بریده هستند ارتفاع انها کوتاه تر از انواع ارکیده ای استنیاز
نور:نیاز نوری بالای دارد ولی از تابش مستقیم نور خورشید باید در امان باشد

دما:
دمای گلخانه ها در شب بین 13-10درجه سانتیگراد نگه داشته میشود.در حالیکه دمای گلخانه در زمستان بین 18-16 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود.
در طول تابستان دما 17 درجه در نظر گرفته میشود

آبیاری :گل آلسترومریا در شرایط خشکی کم بهترین رشد را دارد.آب زیادی باعث پوسیدگی ریشه میشود.و فقط در زمان شروع رشد گیاه لازم است.

تغذیه:
گل آلسترومریا تمایل زیادی به نیترات نیتروژنی دارد.که این عنصر مسئول رنگ سبز تیره شاخ و برگهاست.اضافه کردن مواد غذائی به میزان کم زمانی که محیط کشت خشک شود توصیه میشود.

خاک مناسب:مواد آلی، زهکشی خوب، و خاک نرم و پوک، بهترین محیط برای ریزومهای آلسترومریا است. خاک، پرلایت، رس ژلاتینی، و شن برای سیستمهای تولیدی بسته موفق آمیز بوده است. بستر گیاهانی که برای تولید گلهای شاخه ای به کار میروند باید 15 تا 20 سانتیمتر عمق داشته باشند.

تکثیر: گل آلسترومریا براحتی از طریق بذر تکثیر میشود از کشت بافت نیز قابل تکثیر است.اگرچه روش معمول تکثیر گلهای شاخه بریده از طریق تقسیم بوته است.

آفات و بیماریها
گل آلسترومریا آفات خطرناک و جدی فراوانی دارد.در زمان مشاهده این آفات باید از سموم شیمیائی استفاده کرد.

شته ها در مورد این گیاه بسیار کمیاب است

اگر سایه انداز گیاه تمیز و باز نباشد حلزونها میتوانند مشکلات اساسی بوجود اورند.

تریپس یک خطر بسیار جدی است.

گل السترومریا به طور قابل توجهی بدون بیماری است.

آبیاری خاک بوسیله قارچ کشها بطور مداوم باعث کنترل قارچهای انگلی گیاهی مثل فیتیوم و بقیه موجودات خاکزاد میشود.

اگر سایه انداز گیاه خیلی انبوه شود حرکت هوا و خشکی کاهش پیدا میکند و در این شرایط قارچ بوتریتیس مشکل ساز میشود.در اینحالت تنک کردنشاخه ها برای جلوگیری از این مشکل ضروری است.

منبع :اینترنت . گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی