جویدن ناخن در گربه

گربه ها آداب زیادی برای نظافت خود دارند.آن ها هنگام نظافت خود ابتدا پنجه های جلو را از بالا به پایین میلیسند،سپس گوش ها،دم و پنجه های عقب خود را به این ترتیب تمیز میکنند.بزاق

دهان آن ها دارای ماده ای ضد باکتری و ضد عفونی کننده است.گربه ها از ناخن های خود برای خاراندن و کندن چیزهای سخت استفاده میکنند که این کار باعث میشود پوسته ی فعلی روی ناخن آن ها کنده شده و پوسته ی جدیدی خود به خود جایگزین آن

شود.بعضی گربه ها این پوسته را میجوند تا زود تر کنده شود.گربه ها هم مانند بعضی انسان ها میتوانند عادت بد ناخن جویدن را پیش بگیرند.اما دلیل روشنی برای این کار آن ها وجود ندارد.جویدن ناخن در گربه به این صورت است که هنگام نظافت

پنجه ها گربه ناخن های خود را در آورده و شروع به جویدن آن ها میکند.بعضی گربه ها اصلا،برخی کم و یا برخی به صورت مداوم ناخن میجوند.
چرا گربه ها ناخن های خود را میجوند؟شخصیت مضطرب + شرایط استرس زا یا اضطراب آور = رفتار غیر معمول ( تغییر رفتار عادی به یک رفتار به ظاهر بی ربط که متناوبا تکرار می شود و منجر به بروز رفتارهای بی

فکرانه خواهد شد )


سپس این رفتار در وجود گربه ریشه دوانده و به عادت و یک نوع بازی تبدیل می شود و در این حالت باعث ایجاد یک اختلال وسواسی خواهد شد .مثل انسان که پشت چراغ قرمز اعصابش خرد میشود و دوست دارد از چراغ قرمز رد شود و شروع به دندان قروچه میکند گربه هم ممکن است از چیزی اعصابش خرد شده و شروع به

جویدن ناخن هایش بکند.تنها راه حل خرید اسکراچر و کوتاه کردن مداوم ناخن های آن هاست.امیدوارم که گربه های شما هیچ وقت ناخن های خود را نجود.
ترجمه و ویرایش:کلیک,klickمنبع ترجمه:Nail Biting in Cats - Page 1