مارماهی آتش یا آتشین _Fire Eel
نام علمی :Mastacembeluserythrotaenia
مترادف:Macrognathuserythrotaenia
نام متداول:مارماهی اتش
زیستگاه: آسیایجنوب شرقی، تایلند، برمه، سوماترا،بورنئو
سایز نهایی:55سانتی متر
محل زیست:این ماهی زندگی درابهای در حال حرکت با یک بستر نرم رودخانهای را می پسندد
رفتار اجتماعی: بایدبه تنهایی و یا با ماهی های دیگر از نظر اندازه مشابه و یا بزرگتر نگهداری میشود همچنین از گونه های دیگر این ماهی نمی توان در کنار ان نگهداریکرد.این ماهی یک درنده شبانه تلقی می شود
رژیم غذایی: گوشتخوار،همه نوع از غذاهای زنده مانند توبیفکس، دافنی، میگویآب شور، لارو پشه.
اصلاح:نگهداری این ماهی در داخل تانک به دلیل کمبود ماهی زیادمشاهده نشده.
تانک مناسب:حداقل 200 لیتر
جمعیت :هر ماهی را باید در 200 لیتر اب نگهداری کرد
دکوراسیون:در کف تانک باید از شن وماشه نرم همراه با گیاهان مقاومو مکانهایی برای مخفی شدن مانند سنگ ,گلدان وارونه و همچنین از گیاهان شناور درتانک برای کاهش نور در داخل تانک این گونه مارماهی باید استفاده شود لازم به ذکرمی باشد که هوادهی نیز باید به صورت مداوم و به خوبی انجام شود.
اصلاح: در آکواریوم بسیار نادراست.
دمای مناسب:24 تا 27 درجه سانتیگراد

Ph:6 الی 7.5
سختی: 5 19
NK °

طول عمر :8 تا 10 سال
توضیحات: مارماهی آتش، ماهی با جثهو بدنی دراز و باریک با پوزه ای باریک و مشخص ودهانی بزرگ است.در صورتی که شکم اینماهی در برار نور قرار بگیرد رنگی خاکستری مایل به قهوه ای دارد.طرح هر ماهی باماهی دیگر متفاوت است معمولا چند خط راه راه روشن قرمز در اطراف بدن این ماهیکاملا مشهود هست که مقدار این رنگ و درخشندگی ان به شرایط محیطی و سن ماهی بستگیدارد.البته این خطوط قرمز در ماهیان نوجوان کمرنگ تر بوده و مایل به رنگ زرد میباشد که با گذشت زمان رسیدن ماهی به سنبلوغ این رنگ تمایل بیشتری به قرمز دارد و اغلب باله های سینه ای و پشتی و حتیمقعد این ماهی دارای رنگی قرمز می باشند.در واقع مار ماهی اتش از خانوادهمارماهیان واقعی نمی باشد و ان را از گونه
Mastacembelus به حساب می اورند.

مارماهی اتش به خوبی صاحب خود را می شناسد حتی در صوتی که بهصاحبخود عادت کند می توان به راحتی با دست بهاین ماهی غذا داد.تشخیص جنسیت مارماهی اتش در مواقعی که به سن بلوغ برسند بسیارمشکل می باشد و تنها را تشخیص لوله تناسلی این ماهی می باشد.برای تکثیر این ماهینیاز به استفاده از یک مخزن بزرک با phحدود 7 سختی اب بین 10 الی 15 و دمای بین 27 تا29 درجه سانتیگراد نیاز هست ماهیان پس ازجفت گیری و اماده شدن برای تخم ریزی معمولا بین 800_1200 عدد تخم در بین گیاهان میریزند که این تخمها دارای رنگی کاملا روشن براق داشته و اندازه انها mm1 می باشد این ماهیرشدنسبتا سریعی دارد.

من خودم حدود 2 یا 3 سال پیش از این مارماهی داخل یکاکواریومی دیدم واقعا ماهی زیبایی هست البته بدیش اینه که در روز کاملا یکجا ثابتمی مونه معمولا در شب شروع به چرخیدن داخل تانک می کنه اون زمان قیمت هر کدوم رو30 تومن می داد.

عکسهای از این ماهی زیبا:

منبع:http://diszhal.info/english/other/en...throtaenia.php