با سلام خدمت دوستان اگه کسی جوجه تازه دون خور شده ( تقریبا 40 روزه) خاکستری داره من خریدارم... البته با قیمت را بیاینا!