درود بر همه دوستان و اعضای محترم

چند ماه پیش حلزونام تکثیر شدن
و الان هم زیاد شدن و هم انقدر کوی هام میزننشون که مجبور شدم جداشون کنم
از دوستان اگه کسی نیاز داره
با ماهی
یا تانک خالی معاوضه میشه
یه عکس تا فردا میزارم
اجالتا این فیلم ها تو آپارت هست

جفت گیری حلزون سیب

تخم گذاری حلزون سیب

غذا خوردن حلزون سیب دهان حلزون سیب

سپاس