سلام دوستان کسی دیسکس در حدود 6-7 تا خوشگل و ناز در حدود 2 اینچی
قیمت مناسب باشه