نتایج تحقیقات انجام شده بر روی شامپانزه*ها و بونوبوها نشان می*هد این حیوانات در قبال تصمیماتی که می*گیرند احساس به خرج می*دهند.
به گزارش ایسنا، در این تحقیق که از سوی دانشگاه دوک در ایالات متحده انجا گرفته است ۲۳ شامپانزه و ۱۵ بونوبو در یک بازی فکری شرکت داده شدند.در این بازی به شامپانزه*های بازنده یک تکه خیار و به شامپانزه*های برنده یک تکه موز سالم داده شد. واکنش حیوان بازنده در مقابل دریافت پاداش خود چیزی شبیه رفتار اعتراض و کج خلقی بود!


به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بی بی سی، این رفتار شامپانزه*ها در واقع چیزی شبیه بهانه گیری و فریادهای کودکانه در هنگام اصرار بر خواسته*هایشان بود.محققان دریافتند احساسات دخیل در تصمیم گیریها نظیر احساس ناکامی و تاسف، تنها منحصر به انسانها نبوده و در میان میمونها نیز نهادینه شده است.آنها همچنین متوجه تفاوت در نوع راه حل*های بکارگرفته شده در حل مسایل توسط دو گونه میمون مختلف شدند. در این تحقیق شامپانزه*ها بسیار خطرپذیرتر و همینطور صبورتر از بونوبوها بودند. این تحقیق نشان می*دهد ظرفیت احساسی میمونها می*تواند در شکل دادن زندگی به آنها کمک کند.محققان در پایان گفتند: نتایج تحقیق نشان می دهد تصمیم گیری در میمونها، مانند انسانها تحت تاثیر مسائلی نظیر وضعیت روحی و انگیزه در آنها است.