خطر انقراض نزدیکترین گونه ها به انسان
سقوط فاجعه بار جمعیت نزدیکترین گونه ها به انسان فقط در یک قرن گذشته

بطور مستقیم بخاطرفعالیتهای زیاده خواهانه و خودخواهی پایان ناپذیر انسانهاست :

شامپانزه و بونوبو : نابودی غیر قابل بازگشت زیستگاه - پاکتراشی جنگلهای بارانی کنگو برای کشاورزی و دامپروری (رشد غیر قابل کنترل و بی حد و حساب جمعیتهای انسانی!!!!)-شکار - تجارت اگزوتیک پت و ....

اورانگوتان : پاکتراشی جنگلهای بارانی بورنئو و سوماترا برای کشت نخلهای روغن (روغن نخل : موارد مصرف در بیشتر مواد غذایی مثل شکلاتها - بیسکوئیتها و کیکها و ... و مواد بهداشتی و آرایشی) قتل عام مادرها و دزدیدن نوزادان برای تجارت بعنوان اگزوتیک پت!

گوریل : نابودی زیستگاه برای کشاورزی و دامپروری - رشد جمعیتهای انسانی و هجوم به زیستگاه این گونه برای هر نوع تخریب و سوئ استفاده - جنگهای چند دهه ای بین اوگاندا و رواندا و ورود بی حد و حساب جمعیتهای انسانی به جنگلهای بارانی، ورود بیماریهای جدید ویروسی و باکتریایی توسط آوارگان جنگ که باعث مرگ و میر قابل توجه گوریلها در دهه نود شد

منبع:صدایی برای بیصدایان