آیا میدانید چه بر سر دلفینها می آورند؟

آیا میدانستید؟!


- بزرگترین، گسترده ترین، غیر انسانی ترین و وحشیانه ترین قتل عام "آب بازان" (Cetaceans ) هر سال مدت 6 ماه از اول سپتامبر تا پایان مارس در شهر بندری تایجی ِ ژاپن اتفاق می افتد؟!

- در هر فصل صید 6 ماهه بیش از 20000 دلفین، پورپویز و نهنگ در دسته های خانوادگی که به اندازه انسانها به اعضای خانواده خود وابستگی عاطفی دارند، در برابر چشمان یکدیگر شکنجه، سلاخی و قتل عام میشوند!

- این قتل عام به انگیزه زنده صید کردن تعدادی از آنها و فروششان به پارکهای دلفین و دلفیناریومهای سراسر دنیاست، از جمله پارکهای دلفین ایران(کیش و هم برج میلاد!)

- قیمت لاشه هر دلفین سلاخی شده در تایجی تنها 800-900 دلار امریکاست، در حالیکه هر دلفین زنده با ارزش نمایش (ماده های جوان) بیش از 150000 دلار به پارکهای دلفین فروخته میشوند...
- بعد از انتخاب دلفینهای زنده توسط دلالان و تربیت کننده های دلفیناریومها، بقیه اعضای خانواده دلفینها به قسمت مخفی (دور از دوربین خبرنگاران و عکاسان بین المللی و ...) کشانده شده و با فرو بردن میخی بلند به نخاع و مدت زمان طولانی خونریزی و درد، به قتل میرسند...

- بیشتر مردم ژاپن حتی نمیدانستند چنین اتفاق وحشتناکی در تایجی اتفاق می افتد و گوشت دلفین با عناوین دیگری به آنها عرضه میشد!!!
دولت ژاپن برای ترغیب صیادان به کشتار دلفینها آنها را با دروغهایی مثل "دلفینها در رقابت غذایی با ما هستند - غذای ما (ماهیها)را میدزدند و آفت اقیانوسها هستند" مرتب شستشوی مغزی میدهد...
و ....

NO" to Dolphinarium. ما دلفیناریوم نمیخواهیم


منبع:صدایی برای بیصدایان