مرجان فلاور(Flower Tree Coral)سطح نگهداری: فقط متخصص
رفتار:صلح آمیز
نیاز به نور: کم
جریان آب: متوسط
محل قرار گیری: همه جای آکواریوم
شرایط آب: (دمای آّب 24تا26 درجه سانتیگراد)-(kh:8-12)-(ph :8.1-8.4)
عناصر مورد نیاز: ید,استرانسیوم و عناصر کم یاب
بومی: اقیانوس آرام و هند
خانواده:Nephtheidae
گونه: مرجاهای نرم

مرجان فلاور با اسم علمی Scleronephthya در رنگ های نارنجی قرمز و بنفش یافت میشود. با آنکه گونه مناسبی برای نگهداری در محیط آکواریوم میباشد با این حال تمام فکتور های آب باید در حد مطلوب باشند در غیر این صورت جز اولین مرجان هایی خواهد بود که آسیب میبیند.
معمولا پایه این مرجان به تکه کوچکی لایو راک متصل است. این مرجان به جریان متوسط تا شدید و به طورغیر مستقیم نیاز دارد و همانند اکثر مرجان های نرم جز nps ها بوده و فتوسنتز نمیکند و نیز به غذا دهی منظم دارد.