البته اونی که من دیدم دمش مثل کوتوله بود نه سیلور
یه هفته ی پیش بود فکر کنم
مغازش یادم نیست
ولی اون سیاهیه بدنش کاملا مشهود بود