مرجان چیلی(Chili Coral )سطح نگهداری: تنها متخصص
رفتار: صلح آمیز
نیاز به نور: کم
جریان آب : متوسط تا شدید
محل قرار گیری: کف
شرایط آب: (دمای آّب 24تا26 درجه سانتیگراد)-(kh:8-12)-(ph :8.1-8.4)
عناصر مورد نیاز: ید,استرانسیوم و عناصر کمیاب
بومی: فیجی و اندونزی
خانواده:Nephtheidae


مرجان چیلی بدلیل رنگ خاص خود در میان مرجان های نرم بسیار معروف میباشد, رنگ قرمز پر رنگ این مرجان رنگ فلفل قرمز خرد شده را در ذهن تداعی میکند. این مرجان جز nps ها هم به حساب میاد به این معنی که فتوسنتز نمیکند(non-photosynthetic). قرار دادن مرجان چیلی در زیر سایه اندک لایو راک با جریانی مناسب محیط مناسبی برای این مرجان را بوجود میاورد. قرار دادن در زیر نور شدید باعث استرس مرجان میشود و البته در مقابل جریان مستقیم کامل باز نمیشود همانند دیگر مرجان های nps این مرجان جلبک همزیست ندارد و نیاز به غذا دهی مرتب دارد!