سلام. چند روز پیش تو محوطه مجتمع مسکونی که داریم میسازیم داشتم گشت میزدم که یه موجود کوچولو نارنجی رنگی درست تو فاصله نیم متری نظرمو جلب کرد. وقتی بهش خوب دقیق شدم دیدم یه عنکبوته!!!
متاسفانه دوربین موبایلم(گوشی همراه) کیفیت پایینی داره واسه همین عکسش واضح نیست.

اندازه کلی این عنکبوت کمتر از یک سانت بود. بدن این عنکبوت نارنجی براق با یه خط مشکی عمودیه. سرش کاملا مشکی و دقیقا به سمت شکمش دو لکه سفید بصورت اشک وجود داشت که البته چشماش نبودن ونوک این اشک ها به سمت شکمش بودن! پاهای این عنکبوت کاملا سفید با حلقه های مشکی رنگ بود! اون دو تا بازویی هم که باهاش غذا رو میذاشت دهنش به شکل یه رشته پنبه ایی بود!

اولش خواستم بگیرمش ولی بعدش دلم نیومد! چون من که نمیتونستم نگهداریش بکنم!شرمنده کیفیت عکسا خوب نیستن!
ولی محتواش جالبه!