آکوروس گرامینوس وار وارگیتوس

Acorus gramineus var varigatusخانواده: Acoraceae

قاره : آسیا


رشد : خیلی کند


ارتفاع : 30 - 50سانت

پهنا : 10 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین


تحمل پی اچ : 6 8

دما : 15 23

نیازهای نوری : زیاد - خیلی زیاد

نگهداری : مشکل
یک گیاه گلخانه ای است که شما می توانید برای تزیین پوشش گیاهی در آکواریوم ها و حوضچه های ماهیان طلایی از آن استفاده کنید . اما فقط چند ماه کوتاه می تواند در آکواریوم دوام داشته باشد . اگر به این گیاه اجازه دهید که از گونه های غالب و عمده آکواریوم شود در یک شرایط طبیعی تعادل یک آکواریوم خوب را بهم میزند . به این گیاه که آکوروس ابلق میگویند برگهایش از درازا سبز و سفید است و یکی از اقسام آکوروس گرامینو است .منبع : کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا