همه دو ماه و چند روزشونه دو تاپلنگیها نر هستن و سیاه و سفیده فکر میکنم ماده باشه
مشکیه کوچیکتره و اون رو هم جنیسیت نمیدونم مشکیه خوشگله ولی توی عکس هیچی پیدا نیست اگر عکس بهتری برام فرستادن بعدا میذارم


برای هماهنگی برای واگذاری با من تماس بگیرین
اگر جواب ندادم sms بدین
09308558286
بهزاد