دوستان حیوان دوست این سگ کوچولو نیاز به کمک شما داره.جای خوبی نگهداری نمیشه و به عنوان نگهبان ازش استفاده میشه توی جایی که اصلا واسه این طفلی خوب نیست.
موهاش کرک شده و گره خورده. حتی یک سقف هم بالای سرش نيست. طفلی غذای خوبی هم نمیخوره. خانمی هر 2 روز یک بار براش غذا میبره. صاحبش بهش غذا نمیده. طفلی همیشه گرسنه است
عاشق محبت کردنه و تا یک آدم میبینه که میره طرفش از خوشحالی روی پاهاش وا می ایسته
دوستان هزینه ی خرید این سگ کوچولو جور شده تا از صاحبش خريداري بشه. دنبال یک خانواده هستیم تا سرپرستشو به عهده بگیره (حتی جای موقت) ولي هنوز نتونستیم جایی برای منتقل کردنش پیدا کنیم تا بتونیم از آنجایی که هستش نجاتش بديم

اگه کمکی میتونید بکنید با اين شماره تماس بگیرید.09362389438

صفحه ي ف ب:
Esfahan Animal Rescue team - گروه امداد و نجات حیوانات اصفهان