سلام دوستان

راستش چند وقته که 2 تا
سگ
ولگرد توی پارکمون اومدن و واقعا دارن اذیت میشن هم از طرف بچه ها هم از جهت خودرو هاو دیروز یکیشون تصادف کرد خدا رو شکر چیزی نشد ولی خوب ...

دوستان اردبیلی که میتونن این سگا رو نگه دارن یا باغی حیاطی ... دارن لطفا بهم پیام بدن این سگا رو بیان ببرن..

ممنون