نام علمی: Carassiusauratus
نام عمومی:گلدفیش ردکپ
خلق و خو :صلح جو و بسیار آرام
بومی :آسیا
رژیم غذایی:همه چیز خوار
سایز نهایی :8 الی 10اینچ(20 الی26 سانتی متر)
دما:F 64 ° - 75 °
سطح نگهداری:آسان
حجم تانک مناسب:30گالن(135 لیتر)
این ماهی زیبا بومی اسیا بوده بدن مروارید وار سفید و یک برآمدگی قرمز روشن ومشخص بر رو سر این ماهی زیبایی آن را دو چندان کرده است این ماهی به عنوان یکی از محبوب ترین گونه های گلد فیش در جهان شناخته شده است.ماهی ردکپ بومی اسیا بوده بیشتر در کشورهای چین و ژاپن یافت می شود اما به دلیل اینکه جمعیت آن را در جهان کنترل کنند اقلب در بیشتر کشورها این ماهی تکثیر و پرورش داده می شود.هنگامی که شرایط اب مناسب و همچنین تغذیه خوب درنظر گرفته شود غده موجود در سر ماهی به صورت زیباتر و خوشرنگتر رشد کرده و باعث زیبایی دوچندان در این ماهی می گردد.همچنین دم چادر مانند این ماهی که به زیبایی در آب آن را تکان می دهد باعث جذب کردن هر بیننده ای را به خود می کند.در کنار ایم ماهی می توان از ماهیان و گیاهانی که در دمای پایین قدر زنده ماندن را دارند می توان استفاده نمود البته باید به ایننکته توجه داشت که ماهی رد کپ علاقه زیادی با جابه جا کردن شن کف تانک و گیاهان دارد که به همین خاطر باید از گیاهان با مقاومت بالا استفاده نمود.
منبع:www.petco.com