"گوفر" - نوعی جونده نقب زن - یکی از موجودات بامزه و جذاب حیات وحش و در عین حال مخرب محسوب می شود. گوفرها ساکن آمریکای شمالی بوده و وزن آنها حدود 230 گرم است. طول عمر این حیوانات پر جنب و جوش به طور معمول و بدون در نظر گرفتن بیماری و شکار شدن، بین دو تا سه سال است. بیش از 100 نوع گوفر در آمریکا وجود دارند. به واسطه نوع زندگی گروهی و نقب زدن، گوفرها می توانند به گیاهانی که توسط انسان کاشته می شوند مانند محصولات کشاورزی، گیاهان باغی و ... آسیب وارد کنند. گوفرها به طور کلی حیوانات کمرویی بوده، اما در صورت تحریک شدن امکان حمله از سوی آنها وجود دارد. در صورت کمبود مواد غذایی گیاهی، امکان همنوع خواری در گوفرها وجود دارد. محل زندگی آنها شامل تونل*ها و اتاق*های زیرزمینی می شود. گوفرهای بالغ به طور مکرر در مقابل ورودی یک تونل به حالت ایستاده نگهبانی داده و در صورت مشاهده خطر با سوت به گوفرهای دیگر هشدار می دهند.

زیست نیوز