با سلام به دلیل مشگل کاری نمیتونم از خوکچه هام مراقبت کنم و میخوام بفروشمشون ...
فقط میخوام برن یه جای خوب ...
خوکچه نرم سفید و نقره ای یه و 7.8 ماهشه .. تقریبا
خوکچه مادمم 3.4 رنگه و 3.4 ماهشه ..
قیمتم خودتون بدید
با هم میدمشون
نرم از مادم دستی تر و اروم تره
سوالی هم داشتید پ.خ کنید ممنون