در طبیعت ، ماهی های کوچک یک منبع غذایی مهم برای لاک پشت های آبی بوده و این محصول حاوی این فرآورده های طبیعی و با کیفیت بالا می باشد.