اطمینان از سلامت طوطی کوتوله :برای اطمینان از سلامت پرنده ابتدا باید از یک فروشنده معتبر
اقدام به خرید کرده و هنگام خرید به دقت پرنده را بررسی کنید.
یک پرنده سالم باید هوشیار باشد و در برابر محرک ها عکس العمل نشان دهد
سرحال بوده و پرها درخشان و تمیز و پر باشند و استخوان سینه بیرون نزده باشد.
چشم ها باید براق و شفاف باشد و هیچ گونه ترشحی نداشته باشد.
پوست بینی صاف و ترشح نداشته باشد و پرهای اطراف مخرج پرنده حتما باید تمیز باشد.
از خریدن پرنده ای با پرهای پف کرده و یا چشم های بسته یا نیمه باز خودداری کنید.
همچنین پرنده ای که سر را نمیتواند ثابت نگهدارد یا سر را زیر بال قرار میبرد خوب نیست.
پرندگان استاد مخفی کردن علائم بیماری هستند زیرا در طبیعت پرنده بیمار
از طرف همنوعان طرد میشود ، پس اگر پرنده علائمی را نشان دهد بسیار بیمار است.
بعد از این که پرنده را انتخاب کردید آن را مستقیما در ارتباط با دیگر پرندگانتان قرار ندهید
و حداقل به مدت یک ماه در قفس جدا از او نگهداری کنید تا از سلامتش مطمئن شوید.
اگر نشانه های بیماری در پرنده مشاهده کردید آن را در محل گرم و ساکتی قرار دهید

و با غذاهای مورد علاقه اش تغذیه شود.
فرنی گرم میتواند مفید باشد و قبل از حاد شدن بیماری با دامپزشک مشورت کنید.