هنرمند ژاپنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ویژه، زیبایی*های بی*نظیر گل*ها که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند را به تصویر کشیده است.
(ایسنا)، زیبایی گل ها بارها توسط عکاسان و هنرمندان مختلف به تصویر کشیده شده اند، اما گل ها از زیبایی های نامرئی برخوردارند که تنها در دنیای میکروسکوپی قابل مشاهده است. سوسومو نیشیناگاعکاس و هنرمند ژاپنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی، مجموعه تصاویر بی نظیری از زیبایی های گل ها با جزئیات بسیار دقیق از گلبرگ، کلاله و برگ را خلق کرده است. تجهیزیات پیشرفته امکان تهیه تصاویر با جزئیات بسیار دقیق از درون گل ها را فراهم کرده است؛ کوچک ترین ذرات درون گل با اسکن شدن توسط پرتوهای متمرکز الکترونی به تصویر کشیده شده اند. در این مجموعه گل های مختلف از جمله بنفشه، آفتابگردان، داوودی، ارکیده و گل درخت زردآلو دیده می شوند.کلاله گل کاکتوس
نمای زیبا از گلبرگ های زرد و درخشان
مادگی نارنجی رنگ گل آلاله
کلاله گل آفتابگردان به همراه گرده های نارنجی رنگ
بافت خشن درخشان و مو مانند درون بنفشه برای جذب حشراتموهای اپیدرمی نازک بر روی گلبرگ گل داوودینمای خارق العاده از گل درخت زردآلو
گرده های گل شمعدانی
نمای بسیار نزدیک از گل ارکیده


گلبرگ های صورتی و درخشان