پیستا استراتیوتس Pista stratiotesخانواده : Arceae

گونه : Pista stratiotes

قاره : نواحی گرمسیری حاره


رشد : سریع

ارتفاع : 5 – 20

پهنا : 5 - 20سانتیمتر

تحمل سختی : خیلی سبک خیلی سنگین

تحمل پی اچ : 5 – 8

دما : 17 30

نیازهای نوری : زیاد خیلی زیاد

نگهداری : معمولی
یک گیاه غوطه ور و زیبا برای آکواریوم های سر باز و حوضچه های خانگی است که بوسیله ریشه رونده اش به راحتی تکثیر میشود . برای جلوگیری از تسلط و سایه افکندن بر گیاهان دیگر باید آن را هرس نمود . این گیاه که به آن کاهوی آبی نیز میگویند در آسیا - آفریقا و آمریکا یافت میشود . برگهای این گیاه به رنگ سبز تیره است که کرکهای صورتی رنگ آن را می پوشاند . ریشه آن خیلی نمو میکند و رنگ سفیدی دارد . گیاهی است که در فصل تابستان بصورت غیر جنسی تکثیر حاصل میکند و در فصل زمستان میمیرد .
این گیاه به وسیله تخم هم پرورش می یابد . ریشه افشان آن محیط مناسبی برای تخمگذاری ماهیها است
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا