آزولا کارولینیانا Azolla caroliniana


خانواده : Azollaceae

گونه : Azolla caroliniana

قاره : آمریکای جنوبی


رشد : معمولی

ارتفاع : 1 – 2

پهنا : 1سانتیمتر

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 6 – 8

دما : 5 26

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : مشکل
آزولا یک سرخس شناور کوچک است که جلبکهای سبز - آبی روی برگهایش وجود دارد . این جلبک قادر است نیتروژن را از هوا جذب نماید و میتواند آن را به مصرف گیاه برساند . یک گیاه زینتی برای آکواریومهای سر باز است که می تواند تمام سطح آب رو پوشانده و از رسیدن نور به گیاهان کف جلوگیری کند پس باید هر از چند گاهی هرس شود
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا