فیلانتوس فلویتنز Phyllanthus fluitansخانواده : Euphorbiaceae

گونه : Phyllanthus fluitans

قاره : آمریکای جنوبی


رشد : کند

ارتفاع : 1

پهنا : 5 سانتیمتر

تحمل سختی : خیلی سبک ملایم

تحمل پی اچ : 5/5 – 8

دما : 20 31

نیازهای نوری : زیاد خیلی زیاد

نگهداری : مشکلمانند سایر گیاهان شناور - این گیاه تقریبا برای آکواریوم های سر باز و جایی که برگهای قرمز و زیبایش در شدت نور زیاد توسعه و رشد پیدا کند مناسب است . برای جلوگیری از سایه افکندن و تسلط بر سایر گیاهان باید آن را هرس نمود
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا